ทีมงานของเรา

บริษัทเอกชน, ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ และ ความสามารถเฉพาะตัว

เรามีทีมงานที่เข้มแข้ง มีพนักงานฝ่ายสืบค้นข้อมูล และ พนักงานวิเคราะห์ ที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในงานตรวจสอบภูมิหลัง และ งานคัดกรองพนักงานเพื่อเข้าทำงาน  การตรวจตราการทำตามกฎ ข้อบังคับ และ ให้คำปรึกษาเรื่องข้อกฎหมาย งานสืบทรัพย์สินทางปัญญา งานสืบหาการเรียกร้องสินไหม การสืบหาทรัพย์สินและคนหาย งานอาชญากรรมโดยพนักงาน การตรวจสอบย้อนหลังการใช้งานทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เพื่อให้บริการลูกค้าองค์กร พนักงานฝ่ายสืบ และ วิเคราะห์ของเราได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี  บริษัทให้ความสำคัญในการจ้างงาน และ รักษาพนักงานด้วยความมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ พนักงานของเราจึงทำงานเป็นระยะยาวนาน และ สามารถปฎิบัติงานได้ปอย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานส่วนใหญ๋ของเราจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ในสาขาการจัดการ การ อาชญาวิทยา และ ทางด้านงานกฎหมาย

เรายังคงพัฒนาสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาในองค์กร ทั้งนี้เพื่อต้องการยกระดับการเป็นผู้นำทางธุรกิจ  โดยเราไม่เพียงแต่คัดสรรบุคลากรที่มีความชำนาญ และ มีประสบการณ์ในสายงานเท่าน้น  เรายังให้ความสำคัญในการเฟ้นหาบุคลากรที่มีทัศนคติที่ดีอีกด้วย รวมถึงการสัมภาษณ์ ทดสอบ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ก่อนจะทำการจ้างงาน

พนักงานของเรามาจากหลายสาขา เชื้อชาติ และ หลายประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ทีมงานที่มีความหลากหลาย เพื่อการมุ่งมั่นเข้าสู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย  บุคลากรของเรายังเดินทางไปทำงานในต่างพื้นที่ ข้ามพรมแดน ทำงานต่างเวลาทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวได้ตามแต่สถานการณ์ ความต้องการของลูกค้า

พนักงานของเราได้ผ่านมาตรฐานจรรยาบรรณของทางบริษัท และ ผ่านการอบรมเรื่องวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ  ธุรกิจจึงถูกบริการโดยขีดความสามารถที่สูง มุ่งมั่น และ เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่ถูกต้อง

Start typing and press Enter to search