การต่อต้านการปลอมแปลง

Anti-Counterfeiting

« ต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ »

ความเชี่ยวชาญของ Integrity Thailand ในการปกป้องแบรนด์ช่วยลูกค้าของเราในการปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา ทีมงานของเราให้บริการดังต่อไปนี้:

สายด่วนต่อต้านการปลอมแปลง

Integrity Thailand ให้บริการสายด่วนต่อต้านการปลอมแปลงผ่านระบบสายด่วนแจ้งเบาะแส Canary ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา สิ่งนี้ทำให้สาธารณชนหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเลือกสามารถรายงานปัญหาการปลอมแปลง, การละเมิดลิขสิทธิ์, การปลอมแปลงผลิตภัณฑ์, การลอกเลียนแบบ, และการปรับเปลี่ยนลักษณะผลิตภัณฑ์

การสืบสวนออนไลน์ถึงออฟไลน์

ผู้ตรวจสอบของเราจะค้นหาตำแหน่งทางกายภาพของผู้ขายผ่านกิจกรรมของ OSINT และ HUMINT ตามโอกาสในการขายออนไลน์ การสอบถามเหล่านี้จะช่วยให้ทีมของเราดำเนินการตรวจสอบการปลอมแปลงที่ลึกขึ้นได้

การสืบสวนของปลอม

ผู้ตรวจสอบของเราดำเนินการตรวจสอบเพื่อทำความเข้าใจห่วงโซ่อุปทานและระบุผู้ค้าส่ง, ผู้นำเข้า, และผู้ผลิต การสืบสวนเหล่านี้ดำเนินการผ่านการค้นหาบนเดสก์ท็อป, การตรวจสอบประวัติ, การรวบรวมข่าวกรอง, การใช้วิธีการที่รอบคอบ, และการเฝ้าระวัง การสอบถามเหล่านี้สามารถดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจแหล่งที่มาของการนำเข้าหรือการส่งออกแบบคู่ขนาน

การบังคับใช้

ตามข้อกำหนดของลูกค้าของเรา Integrity Thailand รายงานกรณีต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ตำรวจ, องค์การอาหารและยา, ศุลกากร, หรือหน่วยงานอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับกรณี Integrity Thailand ดำเนินการติดตามก่อนบังคับใช้และหลังบังคับใช้

Take Down Activities

Integrity Thailand ดำเนินกิจกรรมการนำออกเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาทางออนไลน์นั้นขายโดยบุคคลที่มีสิทธิ์และไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ Integrity Thailand มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดออนไลน์, โซเชียลมีเดีย, และสถาบันของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการลบเว็บไซต์หรือเพจที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

การฝึกอบรม

Integrity Thailand จัดอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการรับรู้ของปลอมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Articles

รักษาความปลอดภัยของกระบวนการสรรหาบุคลากรด้วยการตรวจสอบใบรับรองสมรรถนะ

ในกระบวนการสรรหาบุคลากร ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือความสามารถและคุณสมบัติของผู้สมัครที่คาดหวัง วิธีการทั่วไปวิธีหนึ่งที่ใช้ในการวัดความสามารถเหล่านี้คือผ่านการตรวจสอบใบรับรองสมรรถนะ ใบรับรองเหล่านี้เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ใช้เป็นหลักฐานว่าบุคคลนั้นสำเร็จการศึกษาการฝึกอบรมหรือการศึกษาเฉพาะด้านแล้ว พวกเขาบันทึกความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่บุคคลครอบครองในสาขาเฉพาะ ในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ผู้สมัครจำนวนมากมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในสาขาของตน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่ออาชีพการงานของตน น่าเสียดายที่มีหลายกรณีที่ผู้มีโอกาสเป็นพนักงานหันไปใช้ใบรับรองความสามารถปลอมเพื่อให้ได้โอกาสในการทำงาน การปลอมแปลงใบรับรองความสามารถไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อบริษัทที่จ้างงานเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การขนส่งและการดูแลสุขภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความน่าเชื่อถือของพนักงานเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นที่บริษัทต่างๆ จะต้องรวมการตรวจสอบใบรับรองความสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบภูมิหลังของพนักงาน รูปแบบของการปลอมแปลงใบรับรอง วิธีการที่ใช้ในการปลอมแปลงใบรับรองสมรรถนะมักจะสะท้อนถึงเทคนิคการปลอมแปลงเอกสารทั่วไปอย่างใกล้ชิด ผู้กระทำผิดมักขโมยใบรับรองจากผู้อื่นและทำการแก้ไขในภายหลัง รวมถึงการดัดแปลงภาพถ่ายและแก้ไขรายละเอียดเฉพาะ นอกจากนี้ ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ผู้กระทำผิดใช้เทมเพลตใบรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายและกรอกข้อมูลปลอมลงในข้อมูลเหล่านั้น ในบางกรณี ผู้ที่คาดว่าจะเป็นพนักงานอ้างว่ามีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรกลหนัก และมีใบรับรองความเชี่ยวชาญที่ออกโดยสถาบันวิชาชีพที่มีชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบใบรับรองแล้ว พบว่าเอกสารดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนโดยใช้ชื่อของบุคคลอื่น ไม่ใช่ของผู้สมัคร ผู้สมัครไม่เคยได้รับการรับรองความสามารถที่อ้างสิทธิ์ หากไม่มีการตรวจสอบหรือตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด กรณีดังกล่าวจะตรวจจับได้ยาก และอาจทำให้บริษัทจ้างงานมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียทั้งวัสดุและไม่ใช่วัสดุ ความสำคัญของการตรวจสอบเอกสารใบรับรอง จากกรณีข้างต้น เห็นได้ชัดว่าการตรวจสอบใบรับรองสมรรถนะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัทที่ต้องการรับสมัครแรงงานที่มีทักษะ ต่อไปนี้เป็นเหตุผลที่น่าสนใจหลายประการสำหรับองค์กรในการจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการตรวจสอบใบรับรองสมรรถนะ: รับประกันความถูกต้องของคุณสมบัติ การตรวจสอบยืนยันทำให้มั่นใจได้ว่าแต่ละบุคคลมีทักษะและความรู้ที่พวกเขากล่าวอ้างอย่างแท้จริง โดยขจัดความเป็นไปได้ที่จะมีคุณสมบัติปลอมหรือปลอมแปลง บรรเทาการสูญเสียวัสดุและความปลอดภัยสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องการทักษะเฉพาะทาง เช่น การขนส่ง การก่อสร้าง เหมืองแร่ และภาคส่วนที่คล้ายกัน เนื่องจากคนงานในภาคส่วนเหล่านี้มักจะรับผิดชอบในการใช้งานเครื่องจักรกลหนักหรือยานพาหนะขนส่งที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของบุคคลจำนวนมาก การรับรองว่าพนักงานเหล่านี้มีใบรับรองที่ถูกต้อง บริษัทต่างๆ จึงสามารถลดความเสี่ยงของเหตุการณ์อันตรายได้ การรักษาความสอดคล้องกับมาตรฐาน การตรวจสอบรับประกันว่าความสามารถของผู้ถือใบรับรองสอดคล้องกับมาตรฐานที่สถาบันผู้ออกใบรับรองยอมรับในกรอบเวลาที่กำหนด การปฏิบัติตามกฎระเบียบ อุตสาหกรรมจำนวนมากมีกฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งกำหนดให้บุคคลต้องมีใบรับรองความสามารถที่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดผลทางกฎหมายต่อบุคคลและองค์กร นอกเหนือจากการตรวจสอบใบรับรองสมรรถนะแล้ว บริษัทยังอาจพิจารณาดำเนินการตรวจสอบภูมิหลังอื่นๆ เช่น...

Articles

เปิดเผยการฉ้อโกงอาหารด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสถานะ

การฉ้อโกงอาหารไม่ใช่ปัญหาใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร การปฏิบัติที่ผิดจริยธรรมนี้มีความซับซ้อนอย่างยิ่ง โดยครอบคลุมถึงการกระทำโดยเจตนาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคหรือได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกินควรผ่านการจัดการอาหาร ซึ่งรวมถึงการปนเปื้อนวัสดุอาหาร การเปลี่ยนวัตถุดิบ การปลอมแปลงฉลาก การจัดการกระบวนการผลิต การฉ้อโกงการรับรอง และการฉ้อโกงภายในห่วงโซ่อุปทานอาหาร ดังตัวอย่างตั้งแต่ยุคกลาง เสน่ห์ของเครื่องเทศมีความโดดเด่นมาตั้งแต่ยุคกลาง อย่างไรก็ตาม ปริมาณสำรองที่จำกัดมักทำให้เทรดเดอร์ผสมพวกมันกับตัวเลือกที่ประหยัดกว่า เช่น เปลือกถั่วลิสง เมล็ดพืช หิน หรือแม้แต่ฝุ่นอย่างไม่สุจริต ปัจจัยผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงอาหารมีความซับซ้อนและหลากหลายอย่างมาก ตั้งแต่การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านการทดแทนวัตถุดิบด้วยทางเลือกที่ถูกกว่า การคว้าโอกาสเนื่องจากความต้องการสูงและอุปทานต่ำ ความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทาน ซัพพลายเออร์หรือผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ได้รับการดูแล ปัจจัยทางวัฒนธรรม และความเพิกเฉยแสของผู้บริโภคต่อแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ในยุคปัจจุบัน ความเปราะบางและความท้าทายทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไปทั่วโลกและความขัดแย้งระหว่างประเทศที่กว้างขวาง การแพร่ระบาดทำให้เกิดความไม่แน่นอนในห่วงโซ่อุปทาน ความต้องการผลิตภัณฑ์บางอย่างเพิ่มขึ้น และสร้างอุปสรรคในการจัดส่ง ในขณะเดียวกัน ข้อจำกัดในการส่งออกและการปิดท่าเรือระหว่างที่เกิดความขัดแย้งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักอย่างมาก ภัยคุกคามจากการฉ้อโกงอาหาร การฉ้อโกงอาหารเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคผ่านการปนเปื้อนในอาหาร ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ผลิต และการทำลายความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมอาหารโดยรวม รูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกงอาหารที่พบบ่อยเกี่ยวข้องกับการปลอมปนวัตถุดิบอาหารที่มีมูลค่าสูง ตัวอย่างเช่น น้ำมันมะกอกมักตกเป็นเป้าหมายเนื่องจากมีราคาสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้กระทำที่ไร้ศีลธรรมมักเจือจางน้ำมันมะกอกด้วยน้ำมันราคาถูก เช่น ดอกทานตะวันหรือคาโนลา และติดป้ายผลิตภัณฑ์ว่า "น้ำมันบริสุทธิ์พิเศษ" อีกตัวอย่างหนึ่งสามารถพบได้ในอุตสาหกรรมชีส ชีสเอ็มเมนทอลหรือที่รู้จักกันดีในชื่อชีสสวิส มักมีการปลอมแปลงทั่วโลก Emmental ผลิตขึ้นเพียงแห่งเดียวในภูมิภาค Emmentaler ในรัฐเบิร์น ทางตอนกลางของสวิตเซอร์แลนด์ ผลิตจากน้ำนมดิบที่มาจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าและฟางโดยเฉพาะ กฎการผลิตที่เข้มงวดทำให้เป็นตลาดที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ลอกเลียนแบบ ต่อสู้กับการฉ้อโกงอาหารด้วย Know Your Vendor...

Articles

การปกป้องแบรนด์: การสำรวจและการตรวจสอบตลาด

การปกป้องแบรนด์มีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆ สำหรับธุรกิจ นอกเหนือจากการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายและเพิ่มมูลค่าแบรนด์แล้ว ยังช่วยปกป้องการลงทุน รักษาชื่อเสียงของบริษัท และปกป้องผู้บริโภคจากอันตรายของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ วิธีการที่สำคัญมากสองวิธีในการปกป้องแบรนด์คือการสำรวจและการตรวจสอบตลาด แม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งสองอย่างนำมาซึ่งการเยี่ยมชมร้านค้าหรือตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่สำรวจ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบรนด์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ สถานที่ตรวจสอบเป้าหมายคือร้านค้ายานยนต์ ร้านซ่อม ปั๊มน้ำมัน และสถานที่ที่คล้ายกัน สำรวจตลาด การสำรวจตลาดมีวัตถุประสงค์หลายประการ รวมถึงการทำความเข้าใจสถานะทางการตลาดของแบรนด์ การวัดความต้องการของผู้บริโภค การประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด การระบุโอกาสทางการตลาดใหม่ และการติดตามการใช้เครื่องหมายการค้า แนวทางนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของผู้บริโภคผ่านวิธีการต่างๆ เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการวิเคราะห์ทางสถิติ การตรวจสอบตลาด ในทางกลับกัน การตรวจสอบตลาดใช้วิธีการตรวจสอบที่หลากหลาย: การเข้าชมเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ได้รับการประเมินโดยตรงในตลาด โดยกลั่นกรองราคา บรรจุภัณฑ์ โลโก้ และองค์ประกอบของแบรนด์ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับแบรนด์ที่ถูกกฎหมาย การค้นหาบนเดสก์ท็อป ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียเพื่อระบุข้อเสนอหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย โดยมุ่งเน้นไปที่ฟอรัมหรือกลุ่มที่อาจซื้อขายสินค้าผิดกฎหมาย การสัมภาษณ์แหล่งข่าว เช่น สัมภาษณ์พนักงานร้านแบบลับๆ เพื่อรับข้อมูลช่องทางการจัดจำหน่าย การวิเคราะห์ช่องทางเหล่านี้อย่างพิถีพิถันช่วยระบุสถานที่ที่อาจขายสินค้าผิดกฎหมายได้ บุคคลที่สามที่มีความสามารถ ความจำเป็นในการให้บุคคลที่สามมีส่วนร่วมในการสำรวจและตรวจสอบตลาดไม่เพียงแต่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเจ้าของแบรนด์ต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความสมบูรณ์ของแบรนด์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและมูลค่าที่ติดอยู่กับแบรนด์อีกด้วย แม้ว่าบริษัทต่างๆ มีความสามารถในการดำเนินการสำรวจและตรวจสอบโดยอิสระผ่านทรัพยากรภายในและตัวแทนการตลาด แต่ในความเป็นจริงแล้ว การดำเนินการนี้มักต้องใช้ทักษะเฉพาะทางและการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับหลักฐานและการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ดังนั้นการสนับสนุนจากบุคคลที่สามจึงมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บุคคลที่สาม...