สายด่วนบริการ การแจ้งเบาะแส

การควบคุมภายในบางครั้งอาจไม่เพียงพอที่จะควบคุมการทุจริตได้  เช่นนั้นแล้ว  สายด่วนบริการเพื่อการแจ้งเหตุ  ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ ป้องกันการโกง  สายด่วนบริการเพื่อการแจ้งเบาะแสจะช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับทราบ และ ตรวจสอบปัญหาได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่เหตุการณ์จะลุกลาม   สายด่วนบริการเพื่อการแจ้งเบาะแสถือเป็นเครื่องมือป้องกันในการทุจริต ยักยอก คุกคาม การโจรกรรม การทุจริตคอรัปชั่น สมรู้ร่วมคิด และ การเล่นพรรคเล่นพวก สายด่วนแจ้งเบาะแสจำเป็นต้องได้รับการจัดการจากบุคคลภายนอกบริษัทที่มีประสบการณ์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลความลับ และ เพื่อให้มั่นใจว่าเหตุรับแจ้งจะได้รับการติดตาม และ รายงานอย่างเป็นมืออาชีพ

การวางแบบแผนของสายด่วนแจ้งเบาะแส

ทีมนักวิเคราะห์ของเราจะวางแบบแผนการรับสายด่วนแจ้งเบาะแสให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า   สายด่วนแจ้งเบาะแสสามารถจัดเตรียมเป็นสายโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือ ผู้รับทราบ หรือ แจ้งผ่านทางอินเตอร์เนต   โดยวิธีการรายงานเหตุรับแจ้ง จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

โปรแกรมการสื่อสาร

ทีมงานบริษัท อินเทกริตี้  จะช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เรื่องสายด่วนบริการเพื่อการแจ้งเบาะแสให้เป็นที่รับทราบเมื่อโปรแกรมได้จัดตั้ง รวมถึงให้คำแนะนำเป็นระยะ  การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ฟังรับทราบ จริยธรรม และ การเชื่อฟัง ปฎิบัติตามถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสายด่วนบริการเพื่อการแจ้งเบาะแส ซึ่งมีความจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้รับทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้จัดจำหน่าย และ คู่ค้าของบริษัท

การบริหารจัดการสายด่วนเพื่อการแจ้งเบาะแส

เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มากขึ้น เพิ่มเติมขึ้น และ มีหลักฐานที่สมบูรณ์ขึ้น  ทีมงานของเราจะติดต่อพูดคุยกับผู้แจ้งเบาะแสทางโทรศัพท์ ทางอินเตอร์เนต หรือ แม้แต่นัดพบกับผู้ให้เบาะแสในบางกรณี  จากการพิจารณารื่องราวที่ได้รับทราบมา ทีมนับสืบของเราจะรายงานให้ลูกค้าทราบ โดยจะให้รายละเอียดการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไปด้วย

View our other expertise in Detection

Start typing and press Enter to search