บริการที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง

อินเทกริตี้ ประเทศไทย ให้บริการ ช่วยเหลือลูกค้าเพื่อค้นหาความเสี่ยง และ วิธีการเลี่ยงจากผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้านั้นไม่หยุดชะงัก จากการทำลาย  ด้วยวิธีการบริหารที่เหมาะสม และ มีแผนรองรับที่ต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อค้นหาว่าความเสี่ยงใดที่อาจมีผลกระทบ และ อาจทำร้ายผู้คน ธุรกิจ รวมถึงทรัพย์สิน  อินเทกริตี้ ประเทศไทย ให้บริการปรึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจุบัน และ ช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อระบุการคุกคามที่อาจเกิดขึ้นรวมไปถึงผลกระทบต่อเนื่อง เพื่อประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ การประเมินความเสี่ยงนั้นเกี่ยวข้องกับ:

 •  การวางกลยุทธ์
 •  การดำเนินการ ปฎิบัติงาน
 • เส้นทางการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้
 • ข้อมูลทางเทคโนโลยี
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • การรักษาความปลอดภัย และ ความปลอดภัย
 • การฉ้อโกง

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปฎิบัติตามกฎ

กฎหมายต่อต้านคอรัปชั่นข้ามประเทศกำลังเป็นที่แพร่หลาย และ รู้จักมากขึ้น  หลาย ๆ องค์กรบริษัทเริ่มตระหนักรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายนี้มากขึ้น  บริษัทต่าง ๆ จึงควรพิจารณาทบทวนการปฎิบัติงานตอบกรอบของการทำงาน และ วิธีการจัดการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น  ทีมที่ปรึกษาของเรามีการบริการวางแผนโปรแกรมการปฎิบัติตามกฎ และ วิธีการที่ลูกค้าสามารถนำไปปฎิบัติใช้ได้อย่างเป็นสากล การตรวจสอบภูมิหลัง และ เฝ้าติดตามพฤติกรรมเพื่อตอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกง การทุจตริต  การสมรู้ร่วมคิด หรือ การก่อให้เกิดความยุ่งยากต่าง ๆ

การบรรเทาความเสี่ยง

การบรรเทาความเสี่ยงเป็นวิธีการที่ทำให้ขอบเขตการแพร่กระจายของความเสี่ยง และ แนวโน้มของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นลดลง  จากวิธีการประเมินความเสี่ยง  อินเทกริตี้ประเทศไทยให้บริการแนะนำวิธีการลด และ บรรเทาความเสี่ยงโดยการดำเนินการ ควบคุมด้วยวิธีที่จะทีจำเป็นต่าง ๆ การปรับปรุงการดำเนินงานในปัจจุบน และ  การปิดช่องโหว่  อินเทกริตี้ ประเทศไทยบริการให้คำแนะนำในเรื่องดังนี้

 • การวางแผนดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 • การดำเนินการ รักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • การวางโปรแกรมป้องกันการฉ้อโกง
 • การวางแผนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

View our other expertise in Prevention:

Start typing and press Enter to search