การตรวจสอบภูมิหลังผู้สมัครงาน

ปกป้องบริษัทและพนักงานของท่านจากการจ้างบุคคลที่มีระดับความซื่อสัตย์ต่ำ

ผู้สรรหาพนักงานควรตรวจสอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ของผู้สมัครงาน  และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ผู้สมัครงานได้แจ้งมานั้นถูกต้อง ครบถ้วน  บริษัท อินเทกริตี้ มีทีมงานดำเนินการตรวจสอบประวัติ และ เอกสารประกอบของผู้สมัครงาน  ทางทีมงานของเราจะทำการรายงานผู้สรรหาหากตรวจพบเอกสารปลอม ไม่ว่าจะเป็นประกาศนียบัตรปลอม หรือ ข้อมูลการทำงานที่ไม่สอดคล้องตามที่ผู้สมัครงานได้แจ้งมา  นอกจากการตรวจเช็คข้อเท็จจริงจากใบสมัครแล้ว  ทีมงานของเราจะสอบถามชื่อเสียง  รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานของผู้สมัครงานให้แก่ผู้สรรหาอีกด้วย

 • การตรวจสอบการศึกษา  เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครงานนั้นจบการศึกษาจริง ตามเอกสารที่แนบมา
 • การตรวจสอบใบประกาศวุฒิบัตร  เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครงานนั้นจบตามประกาศวุฒิบัตรที่แนบมาจริง
 • การตรวจสอบประวัติการทำงาน  ทีมงานของเราจะตรวจเช็คข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้างงาน  ชื่อเสียง  ประสิทธิภาพในการทำงาน  รวมไปถึงสาเหตุการลาออกของผู้สมัครงานจากบริษัทเดิม
 • การตรวจสอบบุคคลอ้างอิง  ทีมงานของเราจะติดต่อหัวหน้างานโดยตรง เพื่อสอบถามชื่อเสียง และ ประสิทธิภาพในการทำงานของผู้สมัครงานช่วงที่มีการทำงานร่วมกัน
 •  การตรวจสอบประวัติคดีล้มละลาย  เพื่อสืบหาว่าผู้สมัครงานมีความเกี่ยวข้องกับคดีล้มละลายใด ๆ หรือไม่
 • การตรวจสอบประวัติคดีแพ่ง และ อาชญากรรม  เพื่อสืบหาว่าผู้สมัครงานมีความเกี่ยวข้องกับคดีแพ่ง หรือ
 • คดีอาญาใด ๆ หรือไม่
 •  การตรวจสอบสถานะการเป็นกรรมการ  เพื่อสืบหาว่าผู้สมัครงานมีความเกี่ยวข้องเป็นกรรมการ หรือ
 • ผู้ถือหุ้นบริษัทใด ๆ หรือไม่
 • กลุ่มการตรวจสอบข้อมูล “Group Sanction Check”
 • การตรวจสอบสื่อ สิ่งพิมพ์ออนไลน์  เพื่อสืบหาว่าผู้สมัครงานนั้นมีชื่อเสื่อมเสียใด ๆ เป็นที่เปิดเผยหรือไม่
 • การตรวจสอบ ยืนยัน เบอร์ติดต่อ และ เบอร์ติดต่อฉุกเฉินที่ผู้สมัครงานได้ให้ว่า ว่าสามารถติดต่อได้จริง
 •  การตรวจสอบ ยืนยัน ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัครงานว่าถูกต้องจริงตามที่ได้ให้ไว้ในการสมัครงาน

พริสม่า

การค้นหาบุคคล รวมรวบข้อมูลอย่างระมัดระวัง จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่มีความแม่นยำ เชื่อถือได้

พริสมา เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาโดย อินเทกริตี้ เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบภูมิหลังของผู้สมัครงาน ซึ่งจะทำให้การบริหารการตรวจสอบภูมิหลังนั้นเป็นระบบมากขึ้น สะดวกในการมอบหมายงานการตรวจเช็ค ปรับปรุงกระบวนการให้ลดเวลาการทำงาน สามารถทำรายงาน และ เก็บข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ

โปรแกรมนี้สามารถเข้าใช้โดยผ่านคอมพิวเตอร์ และมือถือที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เนท ไม่ว่าคุณ จะอยู่ที่ใดในโลก ก็สามารถเข้าใช้ได้ทุกเวลา

ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย  ปลอดภัย และ ทำให้การคัดกรองสามารถทำได้รวดเร็ว โดยไม่มี การรั่วไหลของอีเมล์

พริสมา ได้รับการออกแบบขึ้นมา เพื่อตอบสนองลูกค้า ดังนี้:

 •  มอบหมายงานการคัดกรองบุคลากรเพื่อเข้าทำงาน
 • สามารถขอ หรือ ติดตามการดำเนินงานผ่านบอร์ดกลาง และ ยังสามารถ
 • ดูความคืบหน้าของงานที่มอบหมายได้ทันท่วงที ที่ต้องการ
 • สามารถดาวน์โหลดรีพอร์ทงานเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ
 • มีบอร์ดสนทนาที่สามารถติดต่อผู้จัดการงานตรวจสอบภูมิหลังได้
 •  สามารถกำหนดระดับที่ต้องการคัดกรองได้ เป็นไปตามสัญญาที่ได้ทำล่วงหน้ากันไว้แล้ว
 • สามารถเช็คข้อมูลการคัดกรองย้อนหลังได้

View our other expertise in Prevention:

Start typing and press Enter to search