ร่วมจัดแสดงบูธที่งานประชุมใหญ่สมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เดือนมีนาคม 2559

ร่วมจัดแสดงบูธที่งานประชุมใหญ่สมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เดือนมีนาคม 2559

บริษัท อินเทกริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดแสดงบูธที่งานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดาภิเษก กรุงเทพ เพื่อพบปะลูกค้าและนำเสนอบริการการตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนรับเข้าทำงาน

Share this post: