ร่วมจัดแสดงบูธที่งานประชุมใหญ่สมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เดือนมีนาคม 2559

 In Thailand

 บริษัท อินเทกริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดแสดงบูธที่งานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดาภิเษก กรุงเทพ เพื่อพบปะลูกค้าและนำเสนอบริการการตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนรับเข้าทำงาน

 

Start typing and press Enter to search