ถาม-ตอบ

ถ้าสนใจต้องการร่วมงานกับบริษัท ฉันสามารถส่งจดหมายสมัครงานไปได้ที่ไหน?

คุณสามารถที่จะส่งประวัติล่าสุดของคุณพร้อมรูปถ่ายล่าสุดรวมถึงเอกสารประกอบการสมัครงานต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบรับรองการศึกษา  มาที่อีเมล์ :

 1. อินเทกริตี้ (ประเทศอินโดนีเซีย) จำกัด กรุณาส่งมาที่ hrd@integrity-indonesia.com
 2. อินเทกริตี้ (ประเทศไทย) และ (ประเทศมาเลเซีย) จำกัด กรุณาส่งมาที่ hrd@integrity-asia.com

 

นักศึกษาจบใหม่สามารถส่งใบสมัครงานไปยังบริษัทได้หรือไม่?

ได้ค่ะ, เรามีโครงการที่ช่วยฝึกอบรมพนักงานระหว่างปฏิบัติงาน

พนักงานทุกท่านใช้นโยบายบริษัทอันเดียวกันหรือไม่?

นโยบายของบริษัทใช้กับพนักงานบริษัททุกคนตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงาน นโยบายต่างๆ เช่น นโยบายด้านจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ, นโยบายด้านการเดินทาง, นโยบายด้านการลา เป็นต้น

พนักงานปรจะจำจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้าง?

พนักงานถาวรของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ :

 1. ประกันสุขภาพ
 2. ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, และประกันการทุพพลภาพ
 3. บำนาญ
 4. วันลาประจำปี
 5. และเงื่อนไขอื่นๆของการจ้างงานว่าด้วยกฎของบริษัท
พนักงานจะได้รับการอบรมอะไรจากทางบริษัทบ้าง?

มีโครงการการอบรมที่หลากหลายดังนี้ :

 1. การจัดอบรมภายใน :
 • การอบรมพนักงานแรกรับเพื่อการถ่ายโอนงานที่ราบรื่นเมื่อพนักงานเข้าทำงาน
 • ภาษาอังกฤษใช้เป็นสื่อกลางในการจัดทำรายงาน
 • ตารางการจัดอบรมเชิงเทคนิคอื่นๆซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำ เช่น การสัมภาษณ์เชิงสืบสวน , สิทธิบัตรทางปัญญา, การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ท, นิติวิทยาศาสตร์ด้านไอที เป็นต้น

2. การฝึกอบรมภายนอก :

 • ใบรับรองนักตรวจสอบการกระทำผิด
 • ใบรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอาชญากรรมระหว่างประเทศ
 • อื่นๆ
ถ้าฉันต้องการเปลี่ยนงาน ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

หลังจากปฏิบัติหน้าที่ได้ 1 ปี, พนักงานสามารถที่จะโอนย้ายงานไปยังแผนกอื่นๆได้ เรามีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งนำมาใช้กับผู้สมัครจากทั้งภายในและภายนอก

เส้นทางอาชีพของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง?

การจัดลำดับคะแนนในแต่ละตำแหน่งงานบ่งบอกถึงโครงสร้างของผลประโยชน์ และ ความสามารถ รวมถึงผลิตภาพของพนักงาน

การประเมินผลงานของฉันมีบ่อยแค่ไหน?
 1. โดยปกติจะได้รับการประเมินรายวันผ่านทางการแนะนำ
 2. การพูดคุยอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการประเมินผลการทำงานอาจจะเกิดขึ้น 1 หรือ 2 ครั้ง ต่อปี
หากฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานหรือเรื่องอื่น ๆ ฉันควรสอบถามกับใคร?

ในขั้นแรก คุณสามารถปรึกษาหัวหน้างานคุณ หรือหากคุณคิดว่าไม่เหมาะสม สามารถปรึกษาฝ่ายบุคคล ได้ที่อีเมล์ hrd@integrity-thailand.com ; hrd@integrity-asia.com

Start typing and press Enter to search