สืบสวนงานทรัพย์สินทางปัญญา

อินเทกริตี้ ประเทศไทย ให้บริการตรวจสอบ และ สืบสวน การละเมิด ปลอม และ ดัดแปลงแก้ไข เครื่องหมายการค้า

การตรวจสอบภูมิหลังของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

อินเทกริตี้ ประเทศไทย ให้บริการลูกค้า และ บริษัทกฎหมาย ในการตรวจสอบภูมิหลังของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  เพื่อประเมินว่าบุคคลเหล่านั้นมีจุดประสงค์ในการจดทะเบียนอย่างไร และ รับทราบภูมิหลังของผู้จดทะเบียนนั้น ๆ  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ว่าควรดำเนินการต่อผู้จดเครื่องหมายการค้านั้นอย่างไร

การตรวจสอบการนำไปใช้ หรือ ไม่นำไปใช้

อินเทกริตี้ ประเทศไทย  จะทำการตรวจสอบ และ สำรวจตลาดเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าเป้าหมายนั้นมีการวางจำหน่ายในตลาดอินโดนีเซียหรือไม่  ทั้งนี้ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสนับสนุนในการขอถอดถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มิได้มีกิจกรรมใด ๆ ในตลาด

การสำรวจตลาด

บริการสำรวจตลาด หรือ อินเตอร์เนต  เพื่อสืบหาร้านค้าที่ทำการจำหน่ายสินค้าปลอม สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า สินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าดัดแปลง หรือ สินค้าลักลอบ ของลูกค้า  รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำมาตรวจเช็คหรือทดสอบในห้องแลปด้วย

บริการฝึกอบรม

อินเทกริตี้ ประเทศไทย  มีบริการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าจริง ปลอม แก่หน่วยงานรัฐ

การสืบสวนของปลอม

ทีมงานจะทำการสืบหาเส้นทางการจัดจำหน่าย  ผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า และ ผู้ผลิต  อย่างระมัดระวัง  โดยการไต่สวนนี้จะนำมาใช้หาแหล่งสินค้านำเข้าส่งออกซ้ำซ้อนด้วย

การบังคับใช้กฎหมาย

อินเทกริตี้ ประเทศไทย บริการส่งรายละเอียดงานสืบของลูกค้าให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อทำการดำเนินคดี

View our other expertise in investigation:

Start typing and press Enter to search