ตรวจสอบการเรียกร้องสินไหม เคลมประกัน

อินเทกริตี้ ประเทศไทย ให้บริการตรวจสอบการเรียกร้องสินไหม  กับบริษัทประกันทั้งหลาย  โดยจะเก็บรวบรวม

ข้อเท็จจริง และ หลักฐานสำคัญ ๆ เพื่อนำมาใช้ยอมรับ หรือ ปฎิเสธ การเคลมประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต  สุขภาพ  และประกันทั่วไป

ทีมงานของเราจะทำการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้

 • สืบหา สอบถามเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง ;
 • การสัมภาษณ์นายจ้าง
 • การค้นหารายนาม (รายนามโทรศัพท์ รายนามทางอินเตอร์เนต หรือ  รายนามตามฐานข้อมูล)
 • การสืบหา ตรวจสอบข้อมูลตามสื่อต่าง ๆ (อินเตอร์เนต หนังสือพิมพ์ หนังสือข่าวการมรณกรรม เป็นต้น)
 • การสืบหา ยืนยัน ข้อมูลที่ถูกต้องจากสถาบัน หน่วยงานระดับชาติ และ ภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยตำรวจ โรงพยาบาล คลินิก ห้องปฏิบัติการ แพทย์ สัปเหร่อ บ้าน งานศพ และ เมรุเผาศพ
 • การสอบถามข้อมูลจากตัวผู้ป่วย ครอบครัว และเพื่อนของผู้ป่วย
 • การสืบหาพยาน
 • ขอตรวจสอบข้อมูล เวชระเบียน
 • การให้ถ้อยแถลง (โดยลายมือ โดยการเซ็นต์ลงนามในเอกสาร โดยการบันทึกเทป )
 • การเก็บรวบรวม หลักฐานภาพถ่าย ;
 • การเฝ้าติดตาม ตรวจเช็คพฤติกรรม

View our other expertise in Investigation:

Start typing and press Enter to search