บริการแจ้งเตือนล่วงหน้า

อินเทกริตี้  ประเทศไทย  มีบริการแจ้งเตือนล่วงหน้าแก่ลูกค้า   ให้รับทราบถึงการถูกคุกคามทางธุรกิจ  บุคคล  ทรัพย์สิน หรือ ข้อมูลใด ๆ  ของลูกค้า  บริษัท อินเทกริตี้  มีทีมงานวางแผนการแจ้งเตือนความเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับ  ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง   การตรวจพบของปลอม ของเลียนแบบในตลาด  หรือ การถูกคุกคามโดยบุคคลภายนอก (บุคคลที่สาม)

บริการรายงานกฎ ข้อบังคับของรัฐ

ทีมงานที่ปรึกษาของบริษัท จะคอยรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับต่าง ๆ ภายในประเทศอินโดนีเซียแก่ลูกค้า  โดยข้อมูลที่รายงานนั้นจะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความเสี่ยง และ โอกาสในการดำเนินธุรกิจ  บริการดังกล่าวจะปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

บริการรายงานความเคลื่อนไหวของคู่แข่งทางธุรกิจ

อินเทกริตี้  ประเทศไทย   มีบริการรายงานความเคลื่อนไหว  วิเคราะห์ข้อมูล และ การปฎิบัติงานของคู่แข่งทางธุรกิจให้ลูกค้า  โดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เปิดเผยได้  และ ถูกต้องตามกฎหมาย

บริการรายงานสภาวะทางธุรกิจ

สืบเนืองมากจากความต้องการของลูกค้า บริษัทมีทีมที่ปรึกษาคอยรายงานสภาวะทางธุรกิจ  อัพเดทแนวทางการทุจริต สภาวะความปลอดภัยทางทรัพย์สิน และ ทางกายภาพ  รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจ

บริการรายงานทรัพย์สินทางปัญญา

อินเทกริตี้  ประเทศไทย มีบริการแจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้าเกี่ยวกับการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  ไม่ว่าจะเป็นการขอจดเครื่องหมายการค้าที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับของลูกค้า  การละเมิดใช้เครื่องหมายการค้าทางอินเตอร์เนต  การตรวจพบของปลอม ของเลียนแบบ ของเถื่อน ของเลี่ยงภาษีในตลาด  ทีมงานของบริษัท อินเทกริตี้ อินโดนีเซีย จะทำการตรวจตรา รวบรวมพยานหลักฐาน โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมในการสืบหา เพื่อนำมารายงานแก่ลูกค้า  ทีมงานจะสั่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำมาตรวจพิสูจน์หลักฐาน  นอกจากนั้น  ทีมงานจะทำการสำรวจตลาดเพื่อค้นหาแหล่งผลิตจำหน่ายสินค้าปลอม ละเมิด และ เลียนแบบลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้าของลูกค้า

การถูกคุมคามจากบุคคลภายนอก

จากกรณี หรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า  อินเทกริตี้ ประเทศไทย จะวางแผน กลยุทธ์เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแนวโน้มที่ลูกค้าอาจถูกคุกคามจากบุคคลที่สาม และ ให้คำปรึกษาวิธีการที่จะสามารถบรรเทาความเสี่ยงนั้น

View our other expertise in Detection:

Start typing and press Enter to search