การตรวจสอบภูมิหลัง

การตรวจสอบภูมิหลัง เป็นการตรวจสอบอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจ หรือ บุคคลก่อนที่จะมีการทำสัญญาระหว่างกัน  ก่อนมอบหมายให้เป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ เมื่อลูกค้าต้องการประเมินบริษัทเป้าหมาย หรือ  ตรวจสอบการได้มาของทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าว  การตรวจสอบภูมิหลังจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเมือข้อมูลที่ได้รับมาก มีคุณภาพ และ ชัดเจนมากพอตามที่ต้องการ

การตรวจสอบหาการติดสินบน

กฎหมายต่อต้านคอรัปชั่นข้ามประเทศ กำลังเป็นที่แพร่หลาย และ รู้จักมากขึ้น  บริษัทข้ามชาติหลาย ๆ แห่งเริ่มตระหนักรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายนี้มากขึ้น  บริษัทต่าง ๆ จึงควรพิจารณาทบทวนการปฎิบัติงานตอบกรอบของการทำงาน และ วิธีการจัดการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น

ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นต้องมีการตรวจสอบภูมิหลัง เพื่อทบทวนว่าตัวแทน ศักยภาพของผุ้ต้องการเข้าซ้อกิจการ หรือ ผู้ที่ต้องการรวมทุน นั้นมีแนวโน้มและเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่  ทีมที่ปรึกษาของเราสามารถให้คำปรึกษา รวมถึงปฎิบัติงานเพื่อตอบคำถามอย่างที่ลูกค้าต้องการได้

รู้จักลูกค้าของคุณ

ให้บริการตรวจสอบภูมิหลังของลูกค้าซึ่งสถาบันการเงิน บริษัทจดทะเบียน จะต้องตรวจสอบเพื่อที่จะสามารถระบุรายละเอียดข้อมูลลูกค้า และได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินด้วย อินเทกริตี้ ประเทศไทย (จำกัด) ช่วยลูกค้าในการจัดทำฐานข้อมูลที่ต้องการของลูกค้า

การตรวจสอบซัพพลายเออร์

บริการด้านการตรวจสอบซัพพลายเออร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินว่าผู้ขายของเราได้ปฏิบัติตามนโยบายและกฎของบริษัทหรือไม่ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จำเป็นเมื่อพบเจอความเป็นไปได้ในการเกิดความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์

  •  ข้อมูลพื้นฐานบริษัท รวมถึงทุนจดทะเบียน รายชื่อกรรมการ รายชื่อผู้บริหาร รายชื่อผู้ถือหุ้น และ ข้อมูลทางกฎหมายต่าง ๆ
  •  การประเมินเอกสารทางกฎหมายว่าถูกต้อง แท้จริงเพียงใด
  • การยืนยันที่อยู่บริษัท เช่น ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และ ที่ตั้งโรงงาน
  • ประวัติและขอบเขตทางธุรกิจของบริษัท
  • ชื่อเสียงและประวัติย้อนหลังของบริษัท รวมไปถึงบุคคลหลัก ๆ ของบริษัทด้วย

View our other expertise in Prevention:

Start typing and press Enter to search