การตรวจตราการทำตามกฎ

เพื่อรับรองว่าขั้นตอน และ ข้อบังคับต่าง ๆ ได้ถูกดำเนินงานตาม

การตรวจสอบ การทำตามกฎข้อบังคับ

ที่ปรึกษาของเรา จะทำการอัพเดทข่าวสารการเปลี่ยนแปลงกฎต่าง ๆ ภายในประเทศให้กับลูกค้าที่ต้องการทราบ    ข่าวการอัพเดทต่าง ๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์ และ แจ้งทราบโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย โดยบริการนี้จะปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า

การตรวจสอบบริการทางลับ

บริการนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อตรวจวัดความซื่อสัตย์  ปริมาณและคุณภาพของการบริการ การปฎิบัติตามกฎข้อบังคับภายในและภายนอก หรือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับลูกค้า    ผู้ตรวจสอบบริการจะทำตัวเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า  ถามรายละเอียดสินค้า  หรือ สร้างเหตุการณ์จำลองขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูล และ ผลตอบรับ นำไปรายงานให้ลูกค้าทราบ

บริการตรวจสอบขั้นตอนปฎิบัติงาน

ทีมงาน  อินเทกริตี้ จะทำการตรวจสอบ ติดตามดูพนักงานว่าปฎิบัติตามข้อกำหนด ของบริษัทหรือไม่  จุดประสงค์นั้นเพื่อตรวจสอบ  และ บันทึก พฤติกรรมของพนักงานในช่วงเวลาการทำงานว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทหรือไม่

บริการฝึกอบรมการปฏิบัติตามบังคับ

ทีมงาน อินเทกริตี้ ประเทศไทย  จะให้คำแนะนำ และ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฎิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ  เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับทราบข้อกำหนด และ ข้อปฎิบัติดังกล่าวนั้นครบถ้วนแล้ว

View our other expertise in Detection:

Start typing and press Enter to search