สืบหาทรัพย์ และ การสูญหาย

“การหาเบาะแสบุคคล และ ทรัพย์สิน”

การสืบหาข้อมูลทรัพย์สิน

อินเทกริตี้ ประเทศไทย มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสืบหาข้อมูลทรัพย์สินของบุคคล หรือ บริษัทที่อาจจะทำการหลบหนีหนี้  การสืบหาข้อมูลทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกระทำเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้  หรือ เครดิต  เกิดคดีล้มละลาย  เกิดการวัดผลและประเมินเพื่อหาผู้ร่วมกิจการใหม่ การควบรวม และ  ซื้อกิจการ  รวมถึงการสืบหาหลักฐานเกี่ยวกับยักยอก การฉ้อโกงไม่ว่าจะเป็นเงินทุน หรือ ทรัพย์สิน  อื่น ๆ อีกมากมาย  โดยเราจะทำการสืบหาการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของบุคคลนั้น รวมถึงค้นหาการครอบครองที่ดิน หุ้น การครอบครองการถือหุ้น และ ผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่น ๆ เป็นเจ้าของกิจการ มีทรัพย์สินคงคลัง แหล่งเงินจากที่ต่าง ๆ ยานพาหนะ และ อื่น ๆ อีก

การติดตามคนหาย

การติดตามคนหาย คือ การสืบหาสถานที่ ๆ ของคนที่ต้องการสืบหาว่าอยู่ที่ใด  ในบางครั้งอาจเป็นการติดตามเพื่อสืบหาสถานที่พยาน หรือ บุคคลที่หลบหนีจากการละเมิดจากนายจ้าง เจ้าหนี้ หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ในกรณีติดตามคนหาย  ทางบริษัท อินเทกริตี้ อินโดนีเซีย  จำเป็นต้องรับทราบเหตุผลที่แน่ชัด และ พิสูจน์ได้ ว่าต้องการติดตามบุคคลไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด  โดยการติดตามนั้นยังรวมถึงการค้นหาข้อมูลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์  การเข้าไปสืบหาหลักฐานอย่างระมัดระวัง รวมถึงการเฝ้าติดตามบุคคลเป้าหมายด้วบ  นอกจากการรายงานที่อยู่ สถานที่ และ รายละเอียดการติดต่อแล้ว ทีมงานของเราจะส่งมอบรูปของเป้าหมายให้กับลูกค้าด้วย

View our other expertise in investigation:

Start typing and press Enter to search