Monthly Archives - สิงหาคม 2023

การไม่เปิดเผยตัวตนในการแจ้งเบาะแส: ข้อดี ข้อเสีย และวิธีแก้ปัญหา

ระบบการแจ้งเบาะแสมีบทบาทสำคัญในการตรวจจับการประพฤติมิชอบและเป็นส่งเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรมภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว การ "แจ้งเบาะแส" อาจทำให้ผู้แจ้งเบาะแสตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอื่นๆ ผู้ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบอาจต้องเผชิญกับการตอบโต้ การคุกคาม หรือการสะท้อนกลับทางวิชาชีพอื่นๆ เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงเหล่านี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่บุคคลต่างๆมักจะลังเลที่จะรายงานเหตุที่ต้องสงสัยทางอาญาที่พวกเขาพบเจอ ซึ่งจากการศึกษาของ ACFE ระบุว่ายิ่งการฉ้อโกงใช้เวลานานเท่าใด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และเพื่อเอาชนะความเสี่ยงเหล่านี้ นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรในการส่งเสริมความไว้วางใจและความโปร่งใสให้เป็นวัฒนธรรมภายในองค์กร ซึ่งการไม่เปิดเผยตัวตนในระบบการแจ้งเบาะแสนี้นับเป็นบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมเหล่านี้ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เปิดเผยตัวตน  จากการสำรวจที่จัดทำโดย ACFE และ IAA ผู้ตอบแบบสอบถามอ้างว่าการไม่เปิดเผยตัวตนคือการพิจารณาสูงสุดต่อความสำเร็จของระบบแจ้งเบาะแส ความสำเร็จในบริบทนี้หมายถึงระบบที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตรวจจับการประพฤติมิชอบหรือการฉ้อโกง ด้วยการอนุญาตให้บุคคลรายงานการประพฤติมิชอบโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน องค์กรต่างๆ จึงได้จัดให้มีการป้องกันอีกชั้นหนึ่งจากการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้น การปกป้องระดับนี้ส่งเสริมให้พนักงานกล้าแสดงออก โดยรู้ว่าความเป็นส่วนตัวของพวกเขาจะได้รับการเคารพ และพวกเขาจะได้รับการปกป้องจากผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าการไม่เปิดเผยตัวตนจะมีประโยชน์ในการสนับสนุนวัฒนธรรมทางจริยธรรมขององค์กร แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน ข้อเสียประการหนึ่งคือการที่ผู้ตรวจสอบไม่สามารถสื่อสารแบบสองทางกับผู้แจ้งเบาะแสได้ การสื่อสารดังกล่าวจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติม, ชี้แจงเรื่องการละเมิดที่รายงานหรือตรวจสอบหลักฐาน ซึ่งการขาดการสื่อสารดังกล่าวอาจขัดขวางกระบวนการสืบสวนได้ ข้อเสียนี้คือสาเหตุที่บางองค์กรเพิกเฉยต่อการไม่เปิดเผยตัวตนในระบบการแจ้งเบาะแสของตน อย่างไรก็ตาม หากมีการเลือกใช้บริการระบบการแจ้งเบาะแสของบุคคลที่สามที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ องค์กรอาจเอาชนะความท้าทายด้านการสื่อสารที่กล่าวถึงนี้ได้ จัดการกับความท้าทาย เหตุใดจึงต้องใช้บริการระบบการแจ้งเบาะแสของบุคคลที่สาม? ประการแรก บุคคลที่สามจะเป็นหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีส่วนได้เสียในองค์การ, สร้างความมั่นใจในการอนุมัติตามวัตถุประสงค์และกระบวนการติดตามผลสำหรับรายงาน ประการที่สอง บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรบุคคลและเวลาเพิ่มเติมเพื่อสร้าง, บริหารจัดการและพัฒนาระบบการรายงานการประพฤติมิชอบของตนเอง ในฐานะที่เป็นบุคคลที่สามในการแก้ปัญหาการแจ้งเบาะแส Canary WBS นำเสนอเว็บแอปพลิเคชันพร้อมช่องทางการรายงานที่หลากหลายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ลูกค้าสามารถเข้าถึงรายงานได้ ในขณะที่ข้อมูลประจำตัวของผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง นอกจากนี้ คุณสมบัติ Canary Mute ยังช่วยให้สามารถสื่อสารสองทางระหว่างผู้แจ้งเบาะแสและผู้ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องให้ผู้แจ้งเบาะแสเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล...

อ่านเพิ่มเติม...