เปิดเผยการฉ้อโกงอาหารด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสถานะ

เปิดเผยการฉ้อโกงอาหารด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสถานะ

การฉ้อโกงอาหารไม่ใช่ปัญหาใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร การปฏิบัติที่ผิดจริยธรรมนี้มีความซับซ้อนอย่างยิ่ง โดยครอบคลุมถึงการกระทำโดยเจตนาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคหรือได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกินควรผ่านการจัดการอาหาร ซึ่งรวมถึงการปนเปื้อนวัสดุอาหาร การเปลี่ยนวัตถุดิบ การปลอมแปลงฉลาก การจัดการกระบวนการผลิต การฉ้อโกงการรับรอง และการฉ้อโกงภายในห่วงโซ่อุปทานอาหาร

ดังตัวอย่างตั้งแต่ยุคกลาง เสน่ห์ของเครื่องเทศมีความโดดเด่นมาตั้งแต่ยุคกลาง อย่างไรก็ตาม ปริมาณสำรองที่จำกัดมักทำให้เทรดเดอร์ผสมพวกมันกับตัวเลือกที่ประหยัดกว่า เช่น เปลือกถั่วลิสง เมล็ดพืช หิน หรือแม้แต่ฝุ่นอย่างไม่สุจริต

ปัจจัยผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงอาหารมีความซับซ้อนและหลากหลายอย่างมาก ตั้งแต่การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านการทดแทนวัตถุดิบด้วยทางเลือกที่ถูกกว่า การคว้าโอกาสเนื่องจากความต้องการสูงและอุปทานต่ำ ความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทาน ซัพพลายเออร์หรือผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ได้รับการดูแล ปัจจัยทางวัฒนธรรม และความเพิกเฉยแสของผู้บริโภคต่อแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์

ในยุคปัจจุบัน ความเปราะบางและความท้าทายทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไปทั่วโลกและความขัดแย้งระหว่างประเทศที่กว้างขวาง

การแพร่ระบาดทำให้เกิดความไม่แน่นอนในห่วงโซ่อุปทาน ความต้องการผลิตภัณฑ์บางอย่างเพิ่มขึ้น และสร้างอุปสรรคในการจัดส่ง ในขณะเดียวกัน ข้อจำกัดในการส่งออกและการปิดท่าเรือระหว่างที่เกิดความขัดแย้งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักอย่างมาก

ภัยคุกคามจากการฉ้อโกงอาหาร

การฉ้อโกงอาหารเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคผ่านการปนเปื้อนในอาหาร ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ผลิต และการทำลายความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมอาหารโดยรวม

รูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกงอาหารที่พบบ่อยเกี่ยวข้องกับการปลอมปนวัตถุดิบอาหารที่มีมูลค่าสูง ตัวอย่างเช่น น้ำมันมะกอกมักตกเป็นเป้าหมายเนื่องจากมีราคาสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้กระทำที่ไร้ศีลธรรมมักเจือจางน้ำมันมะกอกด้วยน้ำมันราคาถูก เช่น ดอกทานตะวันหรือคาโนลา และติดป้ายผลิตภัณฑ์ว่า “น้ำมันบริสุทธิ์พิเศษ”

อีกตัวอย่างหนึ่งสามารถพบได้ในอุตสาหกรรมชีส ชีสเอ็มเมนทอลหรือที่รู้จักกันดีในชื่อชีสสวิส มักมีการปลอมแปลงทั่วโลก Emmental ผลิตขึ้นเพียงแห่งเดียวในภูมิภาค Emmentaler ในรัฐเบิร์น ทางตอนกลางของสวิตเซอร์แลนด์ ผลิตจากน้ำนมดิบที่มาจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าและฟางโดยเฉพาะ กฎการผลิตที่เข้มงวดทำให้เป็นตลาดที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ลอกเลียนแบบ

ต่อสู้กับการฉ้อโกงอาหารด้วย Know Your Vendor Services

การบรรเทาการฉ้อโกงจำเป็นต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนับสนุนผู้ผลิตในการดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดภายในห่วงโซ่อุปทาน จัดการกับการกระจัดกระจาย ความซับซ้อน และการขาดความโปร่งใส

การมีช่องโหว่ในห่วงโซ่อุปทานเปิดโอกาสให้ผู้ฉ้อโกงมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเสี่ยงและความเปราะบางภายในห่วงโซ่อุปทานอาหาร ดังคำกล่าวที่ว่า “ได้มีการแจ้งคำเตือนไว้ล่วงหน้าแล้ว”

ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการคือการดำเนินการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ ตัวกลาง และผู้จัดจำหน่าย เพื่อระบุช่องโหว่และความเสี่ยงในการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น ประเด็นที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่ หนังสือรับรอง การรับรอง และมาตรฐานคุณภาพ

รายละเอียดใดๆ ไม่ว่าจะพบความไม่สอดคล้องกันหรือปัญหาเล็กน้อยเพียงใดระหว่างการตรวจสอบเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที การเพิกเฉยต่อการค้นพบดังกล่าวอาจนำไปสู่ปัญหาสำคัญสำหรับบริษัทของคุณในอนาคต

เราขอแนะนำให้ใช้บริการบริษัทตรวจสอบที่มีความสามารถในการตรวจสอบเหล่านี้ เช่น Integrity Asia ด้วยบริการ Know Your Vendor ที่มาพร้อมกับระบบการจัดการผู้ขาย โดย Integrity Asia นำเสนอโซลูชั่นการตรวจสอบผู้ขายที่ครอบคลุมและใช้งานได้จริง ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของบริษัทของคุณได้

Share this post: